97

Neutral point project

Autor(i)
Tímea Lucová
Miesto/lokalita
68, 04481 Obišovce, Slovensko
Odhadovaná cena

Semestrálna práca

Škola
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta
Fakulta Umení
Konzultant
Lukas Göbl, Architekt Mag.arch., Oliver Ulrich, Dipl.Ing.
Neutral point project

Neutral point je umiestnený na hranici krajov Po-Ke; medzi obcami
Ličartovce, Lemešany, Drienov a Obišovce. Inšpiračným zdrojom boli
myšlienky Japonských utopistov 60-tych rokov minulého storočia.
V prostredí s malou hustotou štruktúra nerastie do výšky ale prirodzene
sa rozťahuje do strán. Počnúc Neutrálnym bodom sa rozširuje
smerom k obom mestám, až kým ich reťaz neprepojí. V Neutrálnom
bode vznikne univerzitný kampus poskytujúci študijné oblasti, ktoré
v regióne chýbajú. Podobne by v novom meste mali vzniknúť aj
zariadenia nezastúpené v mestách a tiež nové pracovné príležitosti,
čo by mohlo pomôcť prevencii migrácie z východného Slovenska.
Základnou stavebnou jednotkou je trojramenná vrtuľa. Pripájaním
jednotlivých vrtulí sa vytvára sešťuholníková sieť s možnosťou
ďalšieho rastu. V uzlových bodoch je možné vytvoriť ďalšiu úroveň
štruktúry alebo natočením pridaných „jednotiek“ daný bod exponovať.
V štruktúre sú zastúpené všetky zariadenia a priestory potrebné
pre univerzitu, život, zdravotnú starostlivosť, bývanie, kultúru
či zeleň. Štruktúra má fotovoltaické a vodné zdroje elektriny a tiež
čističku odpadových vôd. Hexagonálna sieť je umiestená na stĺpoch,
pláva nad priestorom, vďaka čomu je chránená pred povodňami a
zároveň neobmedzuje súčasné prepojenie medzi mestami.


Neutral point je umiestnený na hranici krajov Po-Ke; medzi obcami
Ličartovce, Lemešany, Drienov a Obišovce. Inšpiračným zdrojom boli
myšlienky Japonských utopistov 60-tych rokov minulého storočia.
V prostredí s malou hustotou štruktúra nerastie do výšky ale prirodzene
sa rozťahuje do strán. Počnúc Neutrálnym bodom sa rozširuje
smerom k obom mestám, až kým ich reťaz neprepojí. V Neutrálnom
bode vznikne univerzitný kampus poskytujúci študijné oblasti, ktoré
v regióne chýbajú. Podobne by v novom meste mali vzniknúť aj
zariadenia nezastúpené v mestách a tiež nové pracovné príležitosti,
čo by mohlo pomôcť prevencii migrácie z východného Slovenska.
Základnou stavebnou jednotkou je trojramenná vrtuľa. Pripájaním
jednotlivých vrtulí sa vytvára sešťuholníková sieť s možnosťou
ďalšieho rastu. V uzlových bodoch je možné vytvoriť ďalšiu úroveň
štruktúry alebo natočením pridaných „jednotiek“ daný bod exponovať.
V štruktúre sú zastúpené všetky zariadenia a priestory potrebné
pre univerzitu, život, zdravotnú starostlivosť, bývanie, kultúru či zeleň.
Štruktúra má fotovoltaické a vodné zdroje elektriny a tiež čističku
odpadových vôd. Hexagonálna sieť je umiestená na stĺpoch, pláva
nad priestorom, vďaka čomu je chránená pred povodňami a zároveň
neobmedzuje súčasné prepojenie medzi mestami.

Poloha na mape

comments powered by Disqus