72

Nelep TO! Pripni TO!

Autor(i)
Richard Gravecz, Dominika Mačáková
www.rgdesign.sk
Miesto/lokalita
Košická 2725/2, 08001 Prešov, Slovakia
Odhadovaná cena
500-3000€
Nelep TO! Pripni TO!

Projekt rieši znečistenie verejných priestorov
od vylepovania plagátov (zastávka Železničný stanica,
smer Sibírska/Šváby).

Riešenie:
• namontovanie úchytov na plagáty (spony/štipce)
• legálne sprístupnenie tejto plochy verejnosti
• zachovávanie čistoty
• recyklácia papiera
• možnosť rýchleho odstránenia plagátov
• vytvorenie priestoru pre výmenu a otvorené
zdieľanie informácii
• lacná investícia, rôzne finančné varianty
od lacného riešenia (len uchytenie spon)
po celkové zušľachtenie priestorov zástavky


The project is trying to solve the issue of damage to public spaces caused
by illegal placing posters (Tram stop Železničná stanica/Railway
Station, in the direction of Sibírska/Šváby).
Solution:
• installation of clip anchors for posters,
• providing selected spaces approved by authorities,
• maintaining cleanliness,
• possibility of removing posters quickly (and/or effi ciently),
• creating a public spot appropriate for exchange and display,
• using various inexpensive materials; from acquiring simple clips to
overall cultivation of the bus stop and its surroundings.

Poloha na mape

comments powered by Disqus