22

TRH, LÚKA A PARK PRI NÁMESTI OSLOBODITEĽOV

Autor(i)
Tomáš Labanc
Ateliér
tomaslabanc
www.tomaslabanc.com
Miesto/lokalita
Palackého, 04001 Košice, Slovakia
Odhadovaná cena
30000euro
TRH, LÚKA A PARK PRI NÁMESTI OSLOBODITEĽOV

V roku 2012 sa ponúka Košiciam otázka, čo robiť s územím bývalého
kongresového centra. Podľa historických fotografi í je jasné, že územie
vždy patrilo verejnosti a nebolo nikdy pokryté budovami. Nedávno sa
úplne zastavalo Námestie osloboditeľov, s čím mnoho obyvateľov doteraz
nesúhlasí a vie si predstaviť lepšie využitie tohto miesta, hoci
územie ako námestie nikdy nefungovalo. Pri online ankete na portáli
korzar.sk o využití pozemku sa väčšina hlasujúcich priklonila k možnosti,
aby na nej bol zriadený park. Je zrejmé, že zastavanie tohto
miesta nijako nezlepší kvalitu života Košičanov. Môj projekt sa snaží
vytvoriť protipól k nedávno dostavanému Auparku a prirodzený verejný
priestor – miesto, kde si človek nakúpi na trhu čerstvú zeleninu od
tetky z Rozhanoviec, kde si môže odtrhnúť ovocie zo stromu a vyvalený
ho zjesť ležiac na tráve, kde ho nenaštve, že práve zmeškal rozheganý
autobus na Ťahanovce, lebo v blízkom pavilóne za stromami si
môže v pokoji posedieť…


In 2012, Kosice faces the issue concerning the former Congress Center.
According to historic documentation it is clear, that the ground has
always been in public ownership and has never been built-up. Recently,
there have been restoration processes taking place at the Namestie
Osloboditelov and this subject is still a matter of a public dispute, since
citizens would like to see a different approach and use the place as
a public square, even though it has never been used as such in the
past. Following an online questionnaire carried by website korzar.sk
regarding the possible use of the area, most of the respondents decided
on a park. It is undeniable, that building-up the area defi nitely will
not improve the quality of life for Kosice citizens. My project seeks to
explain the need to create opposition to the recently completed shopping
center, Aupark, and to create a natural public space – a place where
we can buy fresh vegetables at “Tetka z Rohanoviec “ (an old Lady
from nearby village Rohanovce), pick an apple right from the tree and
eat it, while lying on the grass and looking into the blue sky…

Poloha na mape

comments powered by Disqus